Poskytování právních
a poradenských služeb​

Mgr. Ing. Daniel Zejda, advokát​

Moje služby

Právní podpora při rozjezdu podnikatelské činnosti

Klientům nabízím komplexní pomoc s řešením právních, finančních, HR a organizačních věcí spojených s rozjezdem jejich podnikatelské činnosti. Podle dluhu podnikatelské činnosti jsem dále schopen doporučit či koordinovat i služby dalších expertů z oblastí daní a auditu, účetnictví, náboru zaměstnanců atd., a to vždy tak, aby klient dostal komplexní službu za odpovídající cenu.

O mně

Poskytování právních a poradenských služeb se věnuji již více než 25 let.

Již během studia práva na Univerzitě Karlově a studia podnikového hospodářství a mezinárodního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze jsem sbíral první zkušenosti coby právní asistent v advokátní kanceláři Koncián Šolc Balaštík a advokátní kanceláři JUDr. Pavla Blanického. Svoji koncipientskou praxi jsem pak strávil v AK Brzobohatý Brož Honsa (dnes BBH).

Takto nabyté dovednosti z různých oblastí práva i velmi různorodé klientely (od drobných fyzických osob až po nadnárodní koncerny), jsem pak využil a dále rozvinul v rámci své téměř 20 let trvající spolupráce se skupinou advokátní kanceláře HAVEL HOLÁSEK (dnes Havel & Partners).

V prvních letech existence Havel & Partners jsme velmi úzce pracovali se skupinou Deloitte, kde jsem intenzivně spolupracoval s jejich experty z oddělení daní a management consultingu při poradenské́ činnosti pro jejich klienty v ČR i v celém regionu CEE.

Následně jsem pak 2 roky vedl tým právníků, kteří poskytovali komplexní právní služby správci konkurzní podstaty prvního finančního ústavu, na jehož majetek byl vyhlášen konkurs.

Právní služby Mgr. Daniel Zejda

V dalších letech jsem pak coby společník kanceláře měl na starosti kromě právních služeb pro klienty (oblasti obchodního a pracovního práva, energetiky a veřejného sektoru) i řízení interních finančních, HR a provozních záležitostí kanceláře. Díky tomu, že jsme během několika let vyrostli z týmu několika právníků do pozice největší česko-slovenské advokátní kanceláře zaměstnávající několik set právníků a dalších zaměstnanců, získal jsem při řešení interních záležitostí spojených s takto velkým růstem společnosti řadu cenných zkušeností.

Od roku 2011 jsem své právní a manažerské zkušenosti využil v pozici interního právníka a projektového manažera skupiny společností působících od oblasti kolektivního investování, přes realitní projekty, hromadnou správu pohledávek až po retailové služby. Díky tomu jsem měl možnost právo zažít i z pohledu klienta a být přítomen jeho praktické aplikaci v podnikatelském prostředí. V těchto záležitostech jsem využíval i své ekonomické vzdělání.

V rámci advokacie jsem navíc působil i v orgánech ČAK (od roku 2009 jsem byl členem kontrolní rady).

V posledních letech navíc působím formou „pro bono“ i v rámci místní samosprávy v Černošicích, kde bydlím. Spolupracuji s městem např. na koordinaci participativního rozpočtu, zakládání dobrovolného svazku obcí, vzniku coworkingového centra atd.

Reference

Velmi si vážím toho, že jsem měl možnost spolupracovat s množstvím zajímavých klientů. Většina z nich striktně trvá na důvěrnosti naší spolupráce a proto nechci zveřejňovat jakékoli detaily včetně jejich jmen. I tak jsem oslovil alespoň několik z nich, aby mi napsali krátké zhodnocení naší spolupráce a s jejich souhlasem je zde uvádím:

Kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Mgr. Ing. Daniel Zejda, advokát​